Elif Süt, Çiftlikten Sofralara iş modeli ile ineklerinin yediği çiftlikten sofralara ulaşan ürünlerine kadar, bütün süreci yönetmekte ve denetlemektedir. Ürünlerinin doğallığının ve kalitesinin güvencesi olan bu modelin gereği olarak Elif Süt, üretim tesislerinin yanı sıra; eğitim merkezleri, uygulama çiftlikleri, damızlık yetiştirme çiftlikleri, yem fabrikaları, geri kazanım ve enerji tesislerinden oluşan bütünleşik bir yapı ile faaliyet göstermektedir.

MİSYONUMUZ 
Sütün iyiliğini ve bereketini yayma tutkusuyla, çiftlikten sofralara süt değer zincirini ve bize emanet edilen kaynakları en verimli şekilde yönetip geliştirerek, bireylerin yaşam kalitelerini artıran, sağlık ve mutluluk veren, doğal ve lezzetli süt ürünleri sunmak. 

 VİZYONUMUZ
Süt sektörünün en sevilen markası, en güvenilen kuruluşu lider şirketi olmak.

DEĞERLERİMİZ
Saygı: İnsana, topluma ve doğaya saygılıyız.
Sorumluluk: Her zaman hesap vermeye hazır, adil ve şeffaf davranır, sorumluklarımıza sahip çıkarız.
Mükemmellik: İşimizin ustası ve uzmanı olmak için kendimizi sürekli geliştirir mükemmeli ararız.
Tutku: Sütün iyiliğine, bereketine ve sütçülüğe kendimizi tutkuyla adarız.

İŞ YAPIŞ BİÇİMİMİZ Kurumsal yönetim ilkelerini gözeterek yapımızı sürekli geliştirmeye çalışırız (adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk). 

  • İşimizi aynı zamanda sosyal sorumluluğumuz olarak görürüz.
  • Bilimin ve teknolojinin rehberliğinde uzmanlığımızı sürekli geliştirmeye, işimizin ustası olmaya çalışırız. 
  • Yaratıcı ve yenilikçi olmayı sürdürülebilir büyümemizin temel dayanağı olarak görürüz.
  • Kaynaklarımızı, geri dönüştürülebilirliğini ve yenilenebilirliğini gözeterek en verimli şekilde kullanıp, geliştiririz.
  • Kararlarımızı oluştururken müzakere eder, birlikte doğruyu bulmayı, ortak aklı oluşturmayı hedefleriz. 
  • Etik ilkelere bağlı kalırız.
  • Çalışanlarımızın gelişimini ve motivasyonunu önemseriz.