Çiftlikten Sofralara

İş Anlayışımız
Elif Süt'te bütün faaliyetlerimize 4 temel iş anlayışı ile yön veririz.

Elif Süt Tutkusu
Sütçülüğe tutkuyla bağlıyız; sadece süte ve sütçülüğe odaklıyız.

Misyonumuzu hakkıyla yerine getirmek için tek bir alana odaklanmayı bilinçli olarak tercih ediyoruz.  

Biz, dikkatimizi, enerjimizi, bilgimizi ve bütün kaynaklarımızı sütçülük için kullanıyoruz. Birçok sektörde faaliyet göstermek yerine, süt ve süt ürünlerinde "mükemmel" olmayı amaçlıyoruz. Böylece, işimizi her gün daha iyi öğrenme, daha verimli çalışma ve insanlarımızın  ihtiyaçlarını daha iyi karşılama imkanı buluyoruz. 

ÇİFTLİKTEN SOFRALARA İŞ MODELİ

İneklerin beslendiği ottan, sofralarımıza ulaşan süt ve süt ürünlerine kadar olan tüm süreci "Çiftlikten Sofralara" entegre iş modelimizle denetliyor ve yönetiyoruz. Faaliyetlerimiz, sadece süt ve süt ürünü üretmekle sınırlı değil. Elif Süt'e özgü iş modelimiz; hammadde olarak kullandığımız sütün kalitesini ve verimliliğini artıran yem üretiminden çiftçi eğitimlerine, en yeni teknolojiler ile üretilen doğal lezzetli ürünlerimizden atıklardan enerji elde ettiğimiz biyogaz tesislerimize kadar uzanan faaliyetler bütününü içeriyor. Ürünlerimizin doğallığının ve kalitesinin güvencesi olan bu modelin gereği olarak yatırım yaptığımız her bölgede süt ve süt ürünleri fabrikasının yanı sıra; eğitim merkezi, uygulama çiftliği, damızlık yetiştirme çiftlikleri, yem fabrikası ve geri kazanım ve enerji tesisleri de kuruyoruz.

USTALIK, UZMANLIK

Mezopotamya'dan Bursa'ya Anadolu medeniyetleri, binlerce yıl önce, süt gibi mucizevi bir gıdanın içindeki besin değerlerini korumanın, bu gıdadan daha çok ve daha uzun süre faydalanmanın yollarını aramışlardır.  Doğasını hiç bozmadan sütü; yoğurda, peynire, tereyağına dönüştürmeyi başarmışlar ve uzun yıllar sonunda doğal lezzet ustası olmuşlardır.  

İşte Elif Süt'te bizim rehberimiz, Anadolu'nun bu süt ustalığıdır. Bu ustalıkla doğal lezzetler üretmeyi ve bizden sonraki nesillerin de, bu doğal lezzetler ile büyümelerini sağlamayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Süt ve süt ürünlerini hakkıyla üretmek, hem ustalık hem de uzmanlık ister.

Doğal lezzetli süt ürünleri üretmek bir ustalıktır ancak doğal ürünleri milyonlarca sofraya sağlıklı ve taze bir şekilde ulaştırmak, işinin uzmanı olmayı da gerektirir. Elif Süt'te biz, ürünlerimizin gıda güvenliğini garanti altına almak için, tedariğinden üretimine; ambalajından taşınmasına her aşamada uluslararası kalite yönetimi standartlarını  uyguluyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin her aşamasını, anlık ve geriye dönük izliyoruz.

Sütte uzmanlık; aynı zamanda genç nesillerin değişen damak tadına ve modern yaşam koşullarına uygun yeni süt ürünleri üretme yetkinliğidir. Kurulduğumuz günden beri süt ve süt ürünleri sektörüne sürekli yenilikler sunuyoruz. Elif Süt'ün tarihi birçok ilki barındırıyor. Türkiye'nin ilk ambalajlı ayranı, yayık tereyağı, bebeklere özel ilk yoğurdu, çocuklara özel ilk tüpte meyveli yoğurdu, süzme peyniri ve benzer onlarca ürünle toplumumuzu ilk defa Elif Süt tanıştırdı.  

Bizim için yeni lezzetlerle süt ürünlerinden daha çok faydalanılmasını sağlamak da en önemli görevlerimizden biridir.

KURUMSAL YÖNETİM

Başarılı bir gelecek için kurumumuzun hangi değer ve önceliklerle, hangi süreç ve  kurallarla yönetileceğini; yöneticilerin yetki ve sorumluluklarını; başta çalışanlarımız olmak üzere bütün paydaşlarımızın  haklarını Kurumsal Yönetim İlkeleri ile düzenliyoruz.

Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine sahip çıkıyor, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla işbirliği yaparak Kurumsal Yönetim İlkelerinin iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olmasını sağlıyoruz.